‘She wasn’t looking for a hero. She was looking for a pen.’ –
– Nicole Erens

__________________________________

 

Een pen is een stem
Een pen, een camera, een penseel, het zijn instrumenten waarmee je je stem kunt laten horen.

Ik voel me zeer betrokken bij de wereld om me heen. Hoewel ik wil bijdragen aan deze wereld wil ik haar niet mooier maken. 


Verhalen zijn, behalve informatief, verhelderend en illustrerend; ze maken de wereld inzichtelijker. Ze hebben zeggingskracht en als de ontvanger zich geraakt voelt kan er verbinding, een inzicht, bewustwording of ’shift’ plaatsvinden. Verhalen kweken begrip en zorgen voor samenhang. Het kan ertoe bijdragen dat een afbrokkelende, individualistische maatschappij steeds meer het gemeenschappelijke opzoekt en het gevoel van ‘ertoe doen’ en ‘samen’ versterkt wordt.

 

ARTivist en ondernemer.

Vraag: waarom wil je ondernemer worden? 
Omdat ik in mijn ideeën geloof. Ik wil me vrij bewegen.
Ondernemerschap verschaft me de vrijheid van het vrij bewegen, die vrijheid heb ik en mijn ideeën nodig.
 In de eerste plaats om creatief te zijn, ondernemer is een vorm, een middel.

Het maatschappelijk - sociale loopt als een rode draad door mijn werk.
Als je me vraagt waarom is mijn antwoord 'omdat de wereld het nodig heeft'.
Als je me vraagt of er behoefte aan is zeg ik 'sterker nog; het is broodnodig ;-)

 

Beelddenker.
Beeld, tekst en fotografie. Veelal een ARTivist: sociaal-maatschappij kritische kunstzinnige uitingen maar toon ook de schoonheid van alles en hoe waardevol dit is.
Met mijn camera of pen demonstreer ik veelal kritische zaken en breng tegelijkertijd een ode aan het leven.

 

Mijn kunst gaat over herkenbare plekken, thema's, dichtbij huis.
 Het maatschappelijk - sociale loopt als een rode draad door mijn werk.
Van waarde zijn voor je omgeving, dichtbij (de) mensen, dichtbij huis, ook: herkenbare thema’s.
Doel hierbij is kunst laagdrempelig onder de aandacht van een breed publiek te brengen.
En het een maatschappelijke waarde toe te kennen.

 

Het belang van kunst!


betekenis & definitie:
Kunst is het vermogen om dat wat in geest of gemoed leeft of gewekt is, op zodanige wijze tot uiting te brengen, dat het kan ontroeren door schoonheid. (…)
 Kunst komt voort uit een van de meest fundamentele neigingen van de mens. Sinds de oertijd werden er al rotsschilderingen van jachtdieren en mensen gemaakt.